Companyspot logo

Login


Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?

> Registreren (normaal)

> Registreren (bedrijven)
Home Bedrijfsprofielen KPMG
Deel dit bedrijfsprofiel:
Deel bedrijfsprofiel KPMG;?> op Twitter
Deel bedrijfsprofiel KPMG op Linkedin

Bedrijfsprofiel van KPMG

Bewerk het profiel van KPMG of voeg je eigen werkgever toe!Claim dit bedrijfsprofielVoeg nieuw bedrijfsprofiel toe

Vergelijkbare werkgevers

ABN Amro | AEGON & AEGON Bank | Atradius | DNB | Doesburg & Van Kessel | Ernst & Young | Fisher Investments Nederland | Fortis | Intrasurance | Loyalis | ONVZ | Optiver | Rabobank | Robeco | Smart Services | SNS REAAL | Stater | UVIT | Van Duyn Van der Geer Corporate Finance B.V. | Van Duyn Van der Geer Corporate Finance B.V. | [Meer...]

Introductie KPMG

Wij willen toonaangevend zijn in de markten waarin wij actief zijn en worden erkend als marktleider in de professionele dienstverlening op het gebied van Audit, Tax en Advisory. Wij streven naar de beste reputatie in onze branche.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het creëren van economische meerwaarde moet in de visie van KPMG samengaan met sociale rechtvaardigheid en een goede leefomgeving. Alleen een onderneming die evenwicht aanbrengt tussen economische, sociale en milieuaspecten kan op lange termijn succesvol opereren. We hebben als organisatie dan ook nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de ecologische impact op onze leefomgeving te minimaliseren, én om bij te dragen aan de maatschappij waarvan we zelf onderdeel zijn.
Dat is volgens ons Corporate Social Responsibility (CSR).

We willen graag toonaangevend zijn op dit gebied, en leggen de lat dan ook steeds een stukje hoger. Zo kunnen we gaandeweg onze ambities ten aanzien van CSR verankeren in de organisatie. Dat vergt echter tijd en brengt soms lastige keuzes met zich mee om de juiste balans tussen People, Planet en Profit te bereiken. We deinzen hier niet voor terug en willen vanuit onze waarden en overtuiging handelen.

Missie

Missie van KPMG

Wij willen toonaangevend zijn in de markten waarin wij actief zijn en worden erkend als marktleider in de professionele dienstverlening op het gebied van Audit, Tax en Advisory. Wij streven naar de beste reputatie in onze branche.

Visie

Visie van KPMG

Kwaliteit en integriteit

Onze hoge kwaliteitsstandaard staat centraal in ons denken en handelen. Integriteit en onafhankelijkheid zijn voor ons fundamenteel. Dit waarborgen wij onder meer door een solide systeem voor kwaliteitscontrole.


Kennis en ervaring

We putten uit een rijke bron van kennis en ervaring, wereldwijd opgedaan in de meest uiteenlopende organisaties en markten. Er is in onze organisatie veel aandacht voor de permanente kennisontwikkeling van onze professionals. Daardoor kunnen onze cliënten rekenen op de meest actuele kennis van de ontwikkelingen en issues in hun markten, branches en sectoren. Ons advies wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid. We geven echte antwoorden, waardoor onze cliënten betere beslissingen kunnen nemen.


Multidisciplinair

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om diensten op het gebied van Audit, Tax en Advisory aan te bieden. Soms vragen de complexe problematiek en de specifieke wet- en regelgeving waarmee onze cliënten te maken hebben om de inzet van een afgebakend (vak)specialisme. Maar het merendeel van onze cliënten ondersteunen wij met een combinatie van accountancy- en adviesdiensten.

Kernwaarden

Kernwaarden van KPMG

KPMG is een organisatie van mensen. Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van levensbelang dat onze mensen zich goed voelen, zich kunnen ontwikkelen. Onze cultuur speelt hierbij een prominente rol. Een cultuur met interesse als drijfveer en professionele integriteit als basis.

Interesse brengt je verder

Centraal in de cultuur van KPMG staat interesse. Interesse in je vak, een specialisme, en de samenleving, maar ook interesse in je klant en collega's. Oprechte interesse. Overal in onze organisatie, van hoog naar laag en van Groningen tot Hong Kong, onze mensen excelleren doordat ze meer weten, meer luisteren, meer lezen, enzovoort.

Onbeperkt ontwikkelen

Kwaliteit is belangrijk voor ons. Bij KPMG kun je je dan ook blijven ontwikkelen. Onbeperkt. Wij bieden hiervoor alle mogelijke middelen, zoals opleidingen, coaching en internationale contacten. We willen stimuleren dat je het beste uit jezelf haalt. Voor ons, voor onze klanten, maar met name voor jezelf.

Waarde(n)vol

Integriteit, samenwerking, respect, eerlijkheid en betrokkenheid. Dit zijn de waarden die ons denken en onze manier van werken bepalen. Dankzij deze waarden komt onze kennis, expertise en ervaring het beste tot zijn recht, tot tevredenheid van onze klanten én eigen mensen.

Bedrijfscultuur KPMG

Onze bedrijfscultuur bestaat uit een optelsom van interne waarden, houding en gedrag.

KPMG is een open, lerende organisatie. Bij ons krijgt iedereen de kans zich blijvend te ontwikkelen. Dit is niet alleen van belang voor onze klanten, maar ook voor onze eigen organisatie.

Om vertrouwen te winnen en te behouden van (potentiële) klanten en andere belanghebbenden, moeten we kunnen vertrouwen op onze mensen. Onze mensen zijn - spreekwoordelijk - van levensbelang. Daarom bieden wij hen alle mogelijke middelen, kwaliteitsprocedures, opleidingen en coaching zodat zij zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Toch wordt hiermee niet alles afgedekt wat onze professionals in de praktijk tegen kunnen komen.

Principes

KPMG'ers moeten in de dagelijkse praktijk beslissingen nemen, afwegingen maken en oordelen geven die niet altijd volledig of expliciet in opleidingen, handboeken of procedures zijn onder te brengen. Wij leren onze mensen daarom vooral met principes te werken. Daarbij nemen onze waarden een belangrijke plaats in. Het zijn onze waarden en de daaruit voortkomende cultuur die, naast onze formele procedures en programma's, zorgen voor een continu hoge kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit in al ons denken en doen.

Waarden

Elk mens heeft behoefte aan een zekere mate van verbondenheid en collectief elan. Zo ook KPMG'ers. Uit de optelsom van de houding en het gedrag van individuele KPMG'ers is een set collectieve waarden ontstaan. Onze waarden geven ons een unieke identiteit; zij bepalen waar we voor staan en hoe we werken.

 • Wij handelen integer.
  We willen herkend worden als een organisatie met de sterkste professionele standaard en reputatie.
 • Wij werken samen.
  We willen onze klanten het beste bieden door onze gemeenschappelijke kennis gericht in te zetten.
 • Wij respecteren het individu.
  We respecteren mensen om wie ze zijn en wat ze kunnen, zowel individueel als in teamverband.
 • Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht.
  We willen het vertrouwen in ons als betrouwbare en objectieve adviseurs consolideren en versterken.
 • Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie.
  We willen onze informatie en kennis delen en een omgeving scheppen van onderlinge steun en vertrouwen.
 • Wij zijn betrokken bij de maatschappij.
  We willen onze kennis en vaardigheden verbreden door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
 • Wij geven het voorbeeld.
  We willen leiderschap creëren op alle niveaus. Dit onderstreept 'noblesse oblige'.

 • Overwerken

  Soms

Werken voor KPMG betekent niet alleen werken voor een van de meest gerenommeerde organisaties ter wereld, het betekent ook non-stop de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.

Of je nu komt van de universiteit of uit het bedrijfsleven, of je een starter bent of barst van de werkervaring, als je wilt slagen bij KPMG bieden wij je alle kansen. Jij brengt talent, gedrevenheid en interesse, wij zorgen voor de beste mensen en onbegrensde opleidingsmogelijkheden.

Naast onze accountancydienstverlening, adviseert KPMG ondernemingen op veel verschillende gebieden.

Alle ruimte

Bij KPMG kun je alle kanten op. We bieden je een scala aan mogelijkheden om je kwaliteiten en interesses te benutten en te verbreden. Of te verdiepen. Afhankelijk van je capaciteiten, verwachtingen en plannen geef jij je toekomst zelf vorm. Je kunt je specialiseren of juist kiezen voor een generalistische loopbaan. Je kunt overstappen naar een andere business-unit. Of naar het buitenland. En dat alles vanuit een vast dienstverband met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Beroepsgroepen

Belangrijkste startersfuncties

Startersfuncties

Als je begint bij KPMG neem je deel aan de Audit Academy of Advisory Masterclasses, de interne opleidingen. Hier leer je meer over de KPMG manier van werken, zowel vaktechnisch als qua vaardigheden. Daarnaast starten veel trainees of junior adviseurs met een (post-initiële) master (RA/RE/RC).

Profiel gezochte werknemer

De basis voor succes

Je bent wat je doet. Dat geldt voor een bedrijf net zo goed als voor een mens. Wie bij ons wil slagen, moet zich kunnen vinden in onze gedragsregels, gebaseerd op persoonlijke en professionele integriteit. Dit betekent dat je eerlijk bent tegenover collega’s en klanten. Dat je je oprecht verdiept in hun beweegredenen en behoeften en de situatie objectief analyseert, om zo onafhankelijk mogelijk je eigen standpunt te bepalen. Dat je dus het advies geeft dat je opdrachtgever vérder helpt, ook al is dat niet per se het antwoord dat hij wilde horen.


Zit er een KPMG’er in je?

Herken je je in onze cultuur en visie? Ben je een analytisch sterke (bedrijfs)econoom, (technisch) bedrijfskundige, informatiekundige of hbo’er AC/BE met inlevingsvermogen, teamgeest en ambitie? Dan maken we graag kennis met je.

Toelichting

KPMG biedt je een uitdagend traineeship van ongeveer drie jaar. Als trainee ben je betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van opdrachten. Je start met de KPMG Audit Academy waarin je op een actieve manier zowel vakinhoudelijke als persoonlijke vaardigheden opdoet. Ook begeleid je stagiair(e)s, werf je nieuwe collega’s en ondersteun je (senior) managers. Tijdens het gehele traineeship ben je verzekerd van een intensieve begeleiding. Jouw persoonlijke coach helpt je bij het realiseren van je doelstellingen. Daarnaast biedt jouw coach je een doorkijk naar het werk op managersniveau: we verwachten namelijk dat je doorgroeit in de organisatie.

Stagemogelijkheden

Als hbo'er is het mogelijk om mee te lopen of af te studeren bij de accountants. Als student met een universitaire achtergrond is het mogelijk om een afstudeeronderzoek te doen bij de accountants of adviseurs. Bij Corporate Finance is een meeloopstage ook mogelijk.

Internationale mogelijkheden

Als je internationale klanten in je planning hebt, kan het zijn dat je af en toe een week naar het buitenland gaat. Als je je opleidingen hebt afgerond, zijn er mogelijkheden om voor een aantal maanden of jaren naar het buitenland te gaan.

Meer informatie over beroepen

Informatie over beroepen op nationaleberoepengids.nl

Voor KPMG is het van belang dat medewerkers zichzelf blijvend kunnen ontwikkelen en zich betrokken voelen bij onze klanten, collega's en de maatschappij. Ons aanbod bestaat daarom uit meer dan alleen een afwisselende baan binnen een dynamische omgeving.

Prestatiebonus

Prestatiebonus KPMG Ja

Flexibele werktijden

Flexibele werktijden KPMG Ja

flexibele indeling van de werkweek met een optie om 36 uur per week te werken, bijvoorbeeld vier dagen à negen uur.

Verlof

Verlof KPMG Ja

verschillende verlofmogelijkheden, zoals zorg- en ouderschapsverlof.

Pensioenregeling

Pensioenregeling KPMG Ja

premievrije pensioenregeling.

Sociale activiteiten

KPMG heeft een jongerennetwerk, Connect, dat organiseert allerlei sport- en hobbyactiviteiten. Daarnaast organiseren de verschillende kantoren en business units ook regelmatig bijzondere activiteiten. Ook zijn veel collega's actief bezig met out- of the-box activiteiten of vrijwilligerswerk.

Meer vacatures


Sollicitatieprocedure

  Er is nog geen informatie aanwezig over solliciteren bij dit bedrijf. Maak een account aan om deze informatie toe te voegen.

Reacties

Er zijn geen openbare reacties op dit profiel.

Je kunt hier een reactie geven op dit bedrijf of vragen stellen over zaken zoals stages, traineeships, afstudeeropdrachten en vacatures.

Maak daarvoor een account aan via "Creëer account"

Verstuur naar:Contactpersoon
Je naam:
Je e-mail:
Bericht:
Attachment:
Toegestane bestandstypes: pdf, doc, docx
Verstuur mij een kopie Nee Ja
Beveiligingscode
Voer de tekst in die je ziet op de afbeelding
 • Bedrijfsnaam

  KPMG
 • Naam contactpersoon

  KPMG
 • Adres

  Burgemeester Rijnderslaan 10
 • Stad

  Amstelveen
 • Postcode

  1185 MC
 • Telefoonnummer

  (+31) 020 656 7890

Vestigingen van KPMG

 • KPMG

  Beemdstraat 1
  5653 MA Eindhoven
  040 2502200‎
 • KPMG

  Churchillplein 6
  2517 JW Den Haag
  070 3382222‎
 • KPKMG

  Pettelaarpark 34
  5216 PD Den Bosch
  073 6801500‎
 • KPMG

  Fascinatio Boulevard 250
  3065 WB Rotterdam
  010 4536888‎

KPMG op Social Media

KPMG op Twitter
  Error with downloading Twitter stream
KPMG op Linkedin
Foto's / Video's
Foto hoofdkantoor KPMG

Dit bedrijfsprofiel met informatie over vacatures bij KPMG, traineeships bij KPMG en stages bij KPMG is samengesteld door Companyspot, door KPMG of door een derde partij. Informatie kan gedeeltelijk afkomstig zijn van externe sites, waaronder die van werkgever KPMG zelf. De informatie over KPMG is niet noodzakelijkerwijs goedgekeurd door of verwant aan KPMG. Zoek je informatie over een afstudeeropdracht, afstudeerstage, meeloopstage, maatschappelijke stage of afstudeerproject bij KPMG? Ook die vind je op Companyspot.nl. Gemiddelde rating:
4,5 op basis van 20 reviews.